vật liệu san lắp

Giá xà bần tăng cao vào mùa mưa, một khó khăn cho vấn đề san lấp!

Trong xây dựng có thể nói vấn đề san lấp mặt bằng đã là công việc quá quen thuộc. Trong điều kiện lý tưởng…

Xem chi tiết
Bạn cần hỗ trợ?